Natuurvisie
 
LinkedIn
Natuurvisie
Nieuwsbrief 2 2019

Natuurlijk organiseren, wat is dat eigenlijk? Ik heb de laatste tijd veel nagedacht over de invulling van de nieuwsbrief. Waar kan ik mezelf mee uitdagen? Waar kan ik lezers mee boeien? Hoe kan ik van passieve lezers, actief betrokken deelnemers maken. Ik denk dat dit kan door het onderwerp "Natuurlijk organiseren" te gaan onderzoeken en uitdiepen. Enerzijds met mijn vertrouwde blogs, maar tevens met korte artikelen ter verdieping. Ik hoop dat "Natuurlijk organiseren" na verloop van tijd voor mij makkelijker uit te leggen is en voor jullie meer gaat "leven". Dat het wat concreter uitgewerkt gaat worden en het ook praktische handvatten biedt. Het is in ieder geval de "rode draad" van de nieuwsbrieven voor de komende tijd.

Veel leesplezier.

image
Cultuur verbiedt, natuur niet!
Deze blog heeft me nog wel wat hoofdbrekens bezorgd. Dat komt verder in de nieuwsbrief nog wel aan de orde.lees-meer
image
Natuurlijk organiseren
Is natuurlijk organiseren een pleonasme? Zoals uit bovenstaande blog blijkt, is niets in de natuur "onnatuurlijk". De mens is natuur, dus is het dan mogelijk dat wij "onnatuurlijk" kunnen organiseren? Het woord onnatuurlijk is een verzinsel van de mens. In die zin zou "onnatuurlijk organiseren" (of theorie) ook een verzinsel van de mens moeten zijn. Natuurlijk organiseren is dus fysiek waarneembaar organiseren en geen verzinsel. Dit komt terug in het logo van Natuurlijk organiseren, wat ik volgende keer zal uitleggen.image
Gedrag stimuleert zichzelf
De meest gelezen blog van de afgelopen periode. Zeker ook een "eye opener" voor mij. En ik hoop dat dit principe aan de basis zal staan van deze insteek voor de nieuwsbrief.lees-meer
image
Open inschrijving masterclass Natuurlijk leiderschap
Op 5 maart is een Masterclass Natuurlijk leiderschap gehouden in Koninklijke Burgers' Zoo. De gemiddelde beoordeling was een fantastische 9. De volgende masterclass Natuurlijk leiderschap, waar geïnteresseerden zich voor kunnen inschrijven, is op 4 juni. Ik ontvang je dan graag.lees-meer
image
Spreker tijdens het grootste kennisfestival van Nederland
Ik ben er heel trots op dat ik gevraagd ben om een spreker te zijn tijdens het grootste kennisfestival van Nederland. Een mooie gelegenheid om "Natuurlijk organiseren" voor het voetlicht te brengen. Ik kijk er enorm naar uit en hoop je daar te ontmoeten.lees-meer
image
Vervolg masterclass in de maak
Tijdens de Masterclass "Natuurlijk leiderschap" wordt overduidelijk zichtbaar dat leiderschap in de natuur situationeel is. Dit betekent dat het (h)erkennen van de context en wat deze van je vraagt een zeer belangrijke vaardigheid is voor leiders. Het verzoek van veel deelnemers aan de masterclass is deze contextherkenning te oefenen in het dierenpark. Dit ben ik verder aan het uitwerken als verdiepingstraining. Wordt vervolgd!image
De gevolgen van onnatuurlijk organiseren
Deze blog laat m.i. mooi zien wat de gevolgen zijn van "onnatuurlijk organiseren". Het type organiseren waarbij wij verzinsels als geld de boventoon laten voeren.lees-meer
image
Een onbevangen blik
Als natuurlijk organiseren een fysiek waarneembare vorm van organiseren is, dan vergt het wellicht een onbevangen blik om het te zien.lees-meer
image
Under construction
Ik bruis van de idee├źn om Natuurlijk organiseren verder uit te werken. Deze intentie geeft richting aan mijn denken, maar bepaalt uiteindelijk niet de bestemming. Ik hoop dat het bij jullie reacties oproept die mede de koers gaan bepalen. Voel je uitgenodigd om te reageren. De natuur antwoordt altijd.